Privacyverklaring

Identiteit
Deze privacyverklaring geldt voor BEDRIJFSNAAM gevestigd te PLAATSNAAM.

Contactgegevens
BEDRIJFSNAAM
ADRES
POSTCODE / PLAATSNAAM

Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen:
Contactpersoon: CONTACTPERSOON
Telefoonnummer: TELEFOONNUMMER

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door BEDRIJFSNAAM verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje ‘Doeleinden’ beschreven doel(en).

- Voornaam en achternaam
- NAW gegevens 
- Gebruikersnaam
- Telefoonnummer(s)
- Emailadres(sen)
- Bankrekeningnummer(s)
- IP adressen

Doeleinden
De gegevens die door BEDRIJFSNAAM verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Versturen van een (digitale) nieuwsbrief en/of wenskaart
- Versturen van schriftelijke documentatie
- Contact opnemen naar aanleiding van een reactie op onze website
- Contact opnemen tbv een dienst die wij verlenen
- Het doen van (online) betalingen

Ontvangers
De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens worden wanneer van toepassing doorgegeven aan:

- ONTVANGER 1
- ONTVANGER 2
- ONTVANGER 3

Duur
De persoonsgegevens die opgevraagd zijn voor de onder ‘Doeleinden’ beschreven acties zullen bewaard blijven zolang de relatie tussen betrokkene en BEDRIJFSNAAM in de vorm van dienstverlener er is. Mocht er 7 jaar na het laatste contact geen sprake meer zijn van een relatie dan zullen de gegevens worden gewist en/of vernietigd en niet verder verwerkt worden voor andere doeleinden.

Beveiligen
BEDRIJFSNAAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onderstaande domeinen maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

- DOMEINNAAM 1
- DOMEINNAAM 2
- DOMEINNAAM 3


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met BEDRIJFSNAAM via bovenstaande contactgegevens.

Inzage, rectificatie en/of wissen
De betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn) heeft het recht de gevraagde gegevens in te zien of te wissen. Tevens heeft de betrokkene recht op rectificatie bij verkeerd publiceren (anders dan opgegeven door de betrokkene) van de gegevens (wanneer hier toestemming voor is gegeven).

Ook als de persoonsgegevens met toestemming zijn verkregen bestaat het recht om deze toestemming in te trekken.

Voor verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen met BEDRIJFSNAAM via EMAILADRES. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van of omgang met uw persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Voordat u dit doet, neem altijd eerst contact op met BEDRIJFSNAAM, de organisatie die uw gegevens verwerkt.

Cookies
Voor het verzamelen van uw gegevens wordt een website gebruikt. Deze website bevat cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina\'s u hebt gekeken.

Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies die de basisinstellingen onthouden en statistieken bijhouden. Daarnaast worden er nog functionele cookies geplaatst die het mogelijk maken pagina’s te delen via social media.

Uitzonderingen en/of aanvullingen

Derde landen:
Er zijn gegevens die worden opgeslagen op servers die zich buiten Europa bevinden. De meeste gegevens die niet in Europa opgeslagen worden, worden opgeslagen bij bedrijven in Amerika. Bedrijven die adequaat met deze gegevens omgaan zijn gecertificeerd met het Privacy Shield. Google Analytics, Facebook, Twitter en LinkedIn zijn in het bezit van dit certificaat.

Google Analytics:
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt samen met het IP-adres van je computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social Media:
Op de website zijn knoppen (en/of links) opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op diverse social media kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie om onder ander het gedrag van bezoekers te analyseren.

Lees de privacyverklaring van deze social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Onderstaand vindt u de links naar de privacyverklaringen van Google, Facebook, Twitter en LinkedIn.

- Google
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang